Trouwen Botenverhuur in Flevoland
Home
Bruggen & sluizen Flevoland
Meren in Flevoland
Regels & Veiligheid
Dagje uit in Flevoland
Evenementen in Flevoland
Contact
Offerte aanvragen Nieuw!
Informatie aanvragen

Hege Wier 4
8771 RN Nijland
T. 0515 569954
F. 0515 568690
info@botenverhuurinflevoland.nl


Bezoek ook:

Botenverhuur in Friesland
Botenverhuur in Overijssel
Botenverhuur in Gelderland
Botenverhuur in Utrecht
Botenverhuur in Noord Holland
Botenverhuur in Nederland


Categorieën:

Motorjacht huren
Zeiljacht huren
Traditionele zeilschepen
Open zeilboten huren
Skutsje huren
Partyschepen huren
Sloep huren
Jachthavens
Ribverhuur
Dagtochten
Accommodaties
Zeilopleidingen
Bedrijfsuitje
Buitenlandse tochten
Motorboot huren
Kano huren
Funsport
Culinair
Bootverzekering

 

Bedieningstijden Bruggen en Sluizen in Flevoland

Op deze pagina vindt u alle informatie die u straks nodig bent over de bedieningstijden van de bruggen en sluizen in- en rond de provicie Flevoland.
Onderaan deze pagina ziet u tevens interessante wetenswaardigheden en afbeeldingen van deze bruggen en sluizen. Erg interessant daarbij zijn naast de luchtfoto's vooral ook het aantal jaarlijkse passages van beroepsvaart en pleziervaart.

Sluizen en bruggen

Periode

Bedieningstijden

Bediening

 

 

 

 

 

STEVINSLUIS
Den Oever

Zomerperiode

1 april - 31 okt.

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

00 - 24 uur 

00 - 24 uur

00 - 24 uur

STEVINSLUIS
Den Oever

Winterperiode

1 nov. -31 maart

maandag - vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

00 - 24 uur 

00 - 24 uur

00 - 24 uur

 

 

 

 

LORENTZSLUIZEN

Kornwerderzand

Zomerperiode

1 april - 31 okt.

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

00 - 24 uur 

00 - 24 uur

00 - 24 uur

LORENTZSLUIZEN

Kornwerderzand

Winterperiode

1 nov - 31 mrt

maandag - vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

00 - 24 uur 

00 - 24 uur

00 - 24 uur

 

 

SLUISCOMPLEXEN IN HOUTRIBDIJK  NAVIDUCT KRABBERSGAT NOORD / ZUID

Enkhuizen

Zomerperiode

1 april - 31 okt.

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

00 - 24 uur 

00 - 24 uur

00 - 24 uur

Enkhuizen

Winterperiode

1 nov. -31 maart

maandag - vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

00 - 24 uur 

00 - 24 uur

00 - 24 uur

 

Voor de oude Krabbersgatsluis Noord geldt dat deze uitsluitend wordt gebruikt voor de beroepsvaart, met een maximale doorvaarthoogte van 6 meter.
Deze sluis wordt bediend vanuit de centrale bedieningstoren van het Naviduct.

 

 

HOUTRIBSLUIZEN

Lelystad

Zomerperiode

1 april - 31 okt.

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

00 - 24 uur 

00 - 24 uur

00 - 24 uur

HOUTRIBSLUIZEN

Lelystad

Winterperiode

1 nov. -31 maart

maandag - vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

00 - 24 uur 

00 - 24 uur

00 - 24 uur

 

 

SLUIS-EN BRUGCOMPLEXEN IN DE RANDMEREN

 

NIJKERKERSLUIS

Nijkerk

Zomerperiode

1 april - 31 okt.

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

07 - 19 uur 

08 - 19 uur

10 - 19 uur

NIJKERKERSLUIS

Nijkerk

Winterperiode

1 nov. -31 maart

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

07 - 19 uur 

08 - 18 uur

Geen bediening

 

ROGGEBOTSLUIS

Kampen

Zomerperiode

1 april - 31 okt.

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

07 - 19 uur 

07 - 19 uur

10 - 19 uur

ROGGEBOTSLUIS

Kampen

Winterperiode

1 nov. -31 maart

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

08 - 18 uur 

08 – 12.30

Geen bediening

Roggebotsluis Kampen: Zelfbediening buiten normale bediening

 

 

 

 

 

RAMSPOLBRUG

Kampen / Ens  

Zomerperiode

1 april - 31 okt.

maandag t/m vrijdag  

zaterdag                      

zon en feestdagen

06.00–22.30  06.30–22.30

09.30–18.30

RAMSPOLBRUG

Kampen / Ens  

Winterperiode

1 nov. -31 maart

maandag t/m vrijdag

zaterdag                      

zon en feestdagen

06.00–22.30 

06.30–18.30

13.30–18.00

 

KETELBRUG

Swifterbant

Zomerperiode

1 april - 31 okt.

maandag t/m zaterd.

 

zon en feestdagen

08.30–16.00

18.30–20.30

08.30–16.00
18.30–20.30

 

Winterperiode

1 nov. -31 maart

ma t/m zaterdag         

zon en feestdagen

13.30–16.00 

13.30–16.00

 

 

 

 


Stevinsluis
Tel. 0227-511383
Sluislengte 120 m
Sluisbreedte 13 m
Diepgang 3,50 m bij waterstand 0 m NAP
Marifoon kanaal 20

Geschiedenis van de Stevinsluis
De Afsluitdijk is sinds 1932 een belangrijke verbinding tussen Noord-Holland en Friesland. In de Afsluitdijk liggen twee sluiscomplexen. De Stevinsluis bij Den Oever ligt in de vaarweg tussen Amsterdam en het noordwesten van ons land.

De Stevinsluis is op 11 februari 1931 in gebruik genomen. Vanaf dat moment wordt bijgehouden hoeveel schepen de sluis passeren. Vanaf het midden van de jaren vijftig is een explosieve groei van de recreatievaart gaande.

Scheepspassages Stevinsluis
De Stevinsluis telt jaarlijks circa 3.000 passages van de beroepsvaart en maar liefst circa 30.000 passages van de pleziervaart. 

Schutsluis
De schutsluis is 135 meter lang en 14 meter breed en is daarmee geschikt voor schepen tot 3.000 ton. De schutsluis bestaat uit één kolk die in twee kamers verdeeld kan worden. Hierdoor kan zowel met een kleine kolk als met een grote kolk worden geschut. Er zijn twee beweegbare bruggen, die ongeveer vier meter boven het gemiddelde waterpeil liggen.

De bediening van de sluizen en bruggen vindt sinds 1993 plaats vanuit het centrale bedieningsgebouw. In het bedieningsgebouw heeft men onder andere de beschikking over marifoonkanaal 20 en radar.

Spuisluizen
De spuisluizen met de kenmerkende hefttorens zijn gelijk aan de spuisluizen bij het Kornwerderzand. Verschil is dat het spuisluizencomplex bij de Stevinsluizen uit vijftien spuikokers bestaat en de sluizen bij Kornwerderzand uit tien spuikokers. Gemiddeld wordt zo’n 1220 kubieke meter per seconde gespuid. Spuien is alleen mogelijk als het verschil in waterpeil tussen de Waddenzee en het IJsselmeer groot genoeg is. In 1994 is een luchtbellenscherm in gebruik genomen, om te voorkomen dat er teveel zout water in het IJsselmeer komt.


Lorentzsluizen
Tel. 0517-578170
Sluislengte 120 m en 67 m
Sluisbreedte 13 m en 8,20 m
Sluisdiepte 3,50 m bij waterstand 0 m NAP
Marifoon kanaal 18
De Lorentzsluizen bestaan uit een grote sluis van 120 m en een
kleine sluis  van 67 m.

Geschiedenis van de Lorentzsluizen
De Lorentzsluizen bij Kornwerderzand vormen een zeesluizencomplex met een internationaal karakter; ze zijn gelegen op de scheiding van zoet en zout water. Het complex is gebouwd aan het eind van de jaren twintig en bestaat uit een dubbele schutsluis en een spuicomplex.

De Lorentzsluizen zijn in 1932 in gebruik genomen. Sinds 1993 is de centrale bediening ingevoerd en ondergebracht in een modern bedieningsgebouw. Vanuit dit bedieningsgebouw kunnen ook de spuisluizen en de verkeersbruggen worden bediend.
Twee draaibruggen (voor elke rijbaan één)
in de A7, de autosnelweg van Den Oever naar Leeuwarden, maken het mogelijk dat schepen door de Afsluitdijk kunnen.

Schepen die vanaf zee de binnenwateren invaren, geven hun reisgegevens op. Deze gegevens worden in de computer ingevoerd en reizen dan via het Informatie VolgSysteem voor de Scheepvaart (IVS90) met het schip mee op de route. Op het terrein van de Lorentzsluizen bevindt zich het Kazemattenmuseum waar informatie wordt gegeven over de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940.

Schutsluizen
Het schutcomplex bestaat uit twee sluiskolken: een grote en een kleine sluis. De schutsluizen vormen een belangrijke schakel in de doorvaart naar de Waddenzee en de Noordzee. De Akte van Mannheim, opgesteld in 1853, verklaart dat de doorvaart gegarandeerd moet worden. Mede daarom worden de sluizen continu bediend. In beide sluizen is sinds 1975 een luchtbellenscherm in gebruik. Dit bellenscherm moet voorkomen dat teveel zout water uit de Waddenzee het IJsselmeer in stroomt.

Spuisluizen
Het spuicomplex ligt ten westen van de schutsluizen. Er zijn twee groepen van vijf spuikokers. De gemiddelde spuicapaciteit is berekend op 1905 kubieke meter per seconde.
Als alle schuiven open zijn, kan er in vier uur tijd zo’n 27,4 miljoen kubieke meter IJsselmeerwater worden afgevoerd.

Scheepspassages Lorentzsluizen
De Lorentzsluizen telllen jaarlijks circa 5.000 passages van de beroepsvaart en maar liefst circa 60.000 passages van de pleziervaart. 


Houtribsluizen
Tel. 0320-261155
Sluislengte 190 m
Sluisbreedte 17,50 m
Marifoon kanaal 20Geschiedenis van de Houtribsluizen
Het complex Houtribsluizen bestaat uit twee schutsluizen en een spuisluis. Het complex ligt aan de Lelystadse kant van de Houtribdijk. Deze dijk loopt van Lelystad naar Enkhuizen en vormt de scheiding tussen het IJsselmeer en het Markermeer.
De Houtribsluizen zijn in 1975 in gebruik genomen.

Schutsluizen
De sluizen liggen in de belangrijke vaarroute tussen Amsterdam en het noordoosten van Nederland. De schutsluizen zijn elk 190 meter lang en 18 meter breed. Zij zijn geschikt voor schepen tot 5.000 ton, en voor tweebaks duwvaart. De bruggen liggen ongeveer zeven meter boven de gemiddelde waterstand. Ook voor deze sluizen geldt dat de recreatievaart een steeds belangrijkere plaats inneemt. Voor de beroepsvaart geldt dat een toenemend aantal tankerschepen de sluizen passeert. Het schutten van deze schepen geschiedt volgens bepaalde veiligheidsvoorschriften. De schutsluizen worden 24 uur per dag bediend. Bediening van sluizen en bruggen gebeurt vanuit de centrale bedieningstoren.
Behalve het spui- en schutbedrijf is ook de Centrale Meldpost IJsselmeergebied in het bedieningsgebouw van de Houtribsluizen gehuisvest.

Spuisluis
De zes openingen van elk 18 meter breed kunnen samen maximaal 630 kubieke meter water per seconde spuien. In de zomermaanden is de aanvoer vanaf het IJsselmeer naar het Markermeer van belang in verband met het doorspoelen ten behoeve van de waterkwaliteit. Bij hoogwater op het Markermeer is spuien op het IJsselmeer een mogelijkheid om te hoge waterstanden te voorkomen.

Scheepspassages Houtribsluizen
De Houtribsluizen tellen jaarlijks ruim 30.000 passages van de beroepsvaart en circa 50.000 passages van de pleziervaart.


Krabbegatsluis
Tel. 0228 531253
Sluislengte  110 m 
Sluisbreedte  11,60 m 
Marifoon  kanaal 22 Geschiedenis van de Krabbegatsluis

De Krabbersgatsluis bevindt zich in de Houtribdijk ter hoogte van Enkhuizen. De sluis vormt een verbinding tussen het IJsselmeer en het Markermeer. Het sluiscomplex is aan het eind van de jaren zestig gebouwd en in 1971 door de scheepvaart in gebruik genomen.
Tot de ingebruikneming van het naviduct passeerden hier dagelijks vele beroeps- en recreatieschepen.
De Krabbersgatsluis was de drukste recreatiesluis van Nederland. Daarom werd deze ook wel de Kalverstraat van het IJsselmeer genoemd.

Schutsluis
Om de lange wachttijden op te lossen, is in 1999 gestart met de bouw van twee nieuwe sluizen met onder de sluizen een tunnel voor het wegverkeer: het zogenaamde naviduct. De meeste schepen worden nu via het naviduct geschut. De oude Krabbersgatsluis wordt uitsluitend gebruikt voor de beroepsvaart, met een maximum doorvaarthoogte van zes meter.
In de zuidelijke voorhaven zijn overnachtingsteigers. De scheepvaart kan bij de sluis Klein Gevaarlijk Afval inleveren. Daarnaast is het mogelijk om auto's van en aan boord te zetten.

Spuisluizen
De spuisluizen bij Krabbersgat hebben een gemiddelde capaciteit van 210 kubieke meter per seconde. Ze vervullen een functie in de waterhuishouding van het IJsselmeer en het Markermeer.

Scheepspassages Naviduct Krabbersgat
Het Naviduct Krabbersgat telt jaarlijks circa 7.500 passages van de beroepsvaart en maar liefst 130.000 (!) passages van de pleziervaart.


Nijkerkersluis
Tel. 033-2451278
Sluislengte 85 m
Sluisbreedte 9,50 m
Marifoon kanaal 18

 

     
axivorm webdesign